Abonnementsbetingelser

 
Abonnementsbetingelser for bladet
 
Slik fungerer abonnementet:

Som ny abonnent er du med fra neste utgave av sĂ„fremt ikke annet er avtalt. Du mottar regningen sammen ditt første blad, eller som separat post. Deretter får du magasinet portofritt tilsendt som løpende abonnement på utgivelsesdagen. Skulle magasinet være skadet når du mottar det, kontakter du oss, så sender vi deg et nytt. Inngår det en velkomstpremie i ditt tilbud, sendes denne vanligvis ut separat 3-4 uker etter at vi har registrert din betaling. Det tas forbehold om pris-, moms-, og portoendringer, utsolgte varer samt endringer i abonnementsbetingelsene. Abonnementstilbudene gjelder ikke i utlandet, om ikke det er klart spesifisert. Vi forbeholder oss retten til å godkjenne hver bestilling. Vi aksepterer kun bestillinger fra personer over 18 år. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift.

 
Oppsigelse:

Du kan til enhver tid si opp ditt løpende abonnement. Vi må imidlertid ha oppsigelsen senest 5 dager etter at du har mottatt ditt siste magasin. Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse. Returnerer du magasinet, fritar det deg ikke for betaling.

 
Betaling:

Vi sender deg et innbetalingskort for fornyelse separat eller sammen med magasinet i god tid før fornyelse. Dette er for å unngå stopp, og at du skal gå glipp av noen utgaver. Bruk innbetalingskortet til å betale abonnementet senest ved forfallsdatoen. Betaler du senere, rekker vi ikke å registrere beløpet før vi sender neste innbetalingskort, og purregebyr kan påløpe. Ved ev krav om refusjon, bes du kontakte Kundeservice. Administrasjonsgebyr påløper ved refusjoner.

 
Betaling med kort:

Hvis du blir tilbudt eller velger å betale med kort kan du benytte deg av paypal.

Paypal er et betalingskonsept som i eies av ebay (www.ebay.com) og ble i sin tid i utgangpunktet utviklet for å gjøre auksjonshandel sikrere for både selgerne og kjøperne. Det har i de siste årene blitt utvidet til et internasjonalt betalings system for private og bedrifter.

NB! Du behøver ikke være kunde hos PayPal for å betale med kort gjennom de. Velger du å blir kunde blir det enklere neste gang du skal betale noe gjennom de.

 
Endring av abonnementet:

Har du endringer til abonnementet, herunder adresseendring og endring av betalingsperiode, er det enklest å gjøre dette på Vi gjør oppmerksom på at det er din plikt å melde adresseendring ved flytting. Vi får ikke automatisk beskjed om dette. Skulle du i forbindelse med manglende melding om adresseendring ikke motta forsendelsen din, blir magasinene ved henvendelse ettersendt med ekstra portokrav. Du kan kontakte oss mandag-fredag mellom 09:00-11:30 og 12:30-15:00 hvis du ønsker personlig betjening.

eFaktura/AvtaleGiro:

Tilbyr utgiver muligheten til å betale med eFaktura og/eller AvtaleGiro bestilles dette i nettbanken din. KID på faktura benyttes som referanse for opprettelse av avtale. eFaktura og AvtaleGiro blir blir lagt ut i nettbanken med 14 dagers forfall. Ønsker man å avslutte en slik avtale gjøres det også gjennom nettbanken.


Kundeservice :
Adresse : : ,
Epost :
Web :